Tutkimus

Seinäjoen yliopistokeskuksen toiminnallinen painopiste on tutkimuksessa ja siihen liittyvässä kehittämistyössä. Tutkimus tukee yhteiskunnan ja yritysten toiminnan uudistumista sekä ongelmien ratkaisemista. Tutkimustyötä tehdään runsaassa 20 tutkimusryhmässä. Ryhmiä vetää professori tai tutkimusjohtaja. Tutkimusyhteisön osana toimii myös tutkijahotelli.
 

Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkimusstrategia
 

Yliopistokeskuksen tutkimustyö on monitieteellistä. Se painottuu neljälle osaamisalueelle, joita ovat:

  • Agrobiotalous ja kestävät ruokaratkaisut
  • Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät
  • Hyvinvointi ja luovuus
  • Yrittäjyys ja kasvu

Tutkimustyön toteuttamisessa ja rahoittamisessa tehdään mittavaa yhteistyötä yritysten ja alueen kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Tutkimustyön tieteellistä laatua ja yhteyttä työelämään on vahvistettu 2000-luvun alusta lähtien ainutlaatuisella yhteistyöllä, joka tunnetaan nimellä Epanet (Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkosto). Tässä yhteistyössä ovat mukana Tampereen, Helsingin, ja Vaasan yliopistot, Taideyliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys sekä alueen kehittäjäorganisaatiot. Verkostossa syntyneestä toimintatavasta on kasvanut myös yliopistokeskuksen tutkimusstrategia.

Tutkimushankkeet ovat yhä useammin valtakunnallisia ja kansainvälisiä. Tutkimusryhmien tutkijoista osa on sijoittunut muihin suomalaisiin tutkimusyksiköihin ja myös kansainvälisten kumppaneiden tiloihin. Yliopistokeskus edistää tutkimuksen kansainvälistä yhteistyötä ja tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta.

Yliopistokeskuksen tutkimusryhmien vetäjät osaamisalueittain:

Agrobiotalous ja kestävät ruokaratkaisut:

Professori Harri Luomala, kuluttajakäyttäytyminen VY
Professori Anu Hopia, elintarvikekehitys TY
Tutkimusjohtaja Timo Nieminen, elintarvikkeiden turvallisuus HY
Professori Sami Kurki, luontoyrittäjyys ja luonnonvarojen kestävä käyttö HY
Professori Jarkko Niemi, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin taloustiede, Luonnonvarakeskus Luke

 

 

Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät

Professori Asko Ellman, virtuaalisuunnittelu, TTY
Professori Petri Helo, logistiikka VY
Professori Markku Heinisuo, metallirakentaminen TTY
Professori Hannu Eskola, terveydenhuollon teknologia TTY
Professori Timo Mantere, sulautetut järjestelmät ja agroteknologia VY

Professori Ari Hynynen, arkkitehtuuri TTY

 

Hyvinvointi ja luovuus:

Professori Onni Niemelä, laboratoriolääketiede TaY
Professori Eija Paavilainen, perhehoitotiede TaY
Professori Hannu Kankaanranta, keuhkosairaudet TaY
Professori Pia Jaatinen, sisätaudit TaY
Professori Harri Pihlajamäki, kirurgia TaY
Professori Mauri Aalto, päihdelääketiede TaY
Apulaisprofessori Olli Kampman, psykiatria TaY
Professori Leena Koivusilta, lasten ja nuorten terveyden edistäminen TaY
Professori Heikki Uimonen, populaarimusiikki TaiY
Tutkimuspäällikkö Jari Kolehmainen, innovaatioympäristöt TaY
Tutkimusjohtaja Sulevi Riukulehto, aluehistoria HY
Aluepäällikkö Markku Mattila, Siirtolaisuusinstituutti


Yrittäjyys ja kasvu:

Tutkimusjohtaja Tero Vuorinen, yrittäjyys VY
Professori Hannu Törmä, aluetalouden vaikuttavuus HY
Vanhempi tutkija Merja Lähdesmäki, maaseutuyrittäjyys HY
Professori Katja Lähtinen, puurakentaminen VY

 

 

Tutkimusryhmien johtajien yhteystiedot

 

EpanetBlogitVideotUCS-lehti

TutkijahotelliSylviaTietoprovinssiPraktikum Center